Aktuellt

Under hösten har jag samarbetat med Leif Andergren som är föreläsare, författare och inspiratör, och som under de senaste dryga tio åren utbildar studie- och yrkesvägledare. Det är viktigt för mig att kvalitetssäkra min yrkesroll, för att på bästa sätt kunna möta både mina uppdragsgivare och den enskilda individen i det dagliga arbete.

Leif följde mig två dagar i mitt arbete i vägledningssamtalen med elever i åk 9. Och utifrån det arbetade vi med feedback på samtalen och kopplade det vidare till arbetsmaterial och övningar.

Referensmaterial 

vagledarens-val02   samtala03   Office desk with laptop computer, planner, mobile smartphone and coffee cup.

Etappmodellen

En stor del av boken ägnas åt författarens egen vägledningsmodell – Etappmodellen. Här ses samtalet som en pyramid som innehåller 10 olika etapper; Välkomnande, Varmprat, Ramar, Syfte, Nuvarande situation, Se mer än vanligt, Önskad situation, Aktiviteter, Utvärdering och Avslutning. 

Etappmodellen